1. Този сайт използва бисквитки. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Learn More.

[Approved] OciXCrom's Rank System [XP|Levels|Ranks] 3.2

Максимално оптимизирана и лесна за настройване ранк система, съдържаща един куп опции и API.

Маркери:
 1. BlackWolF_Alpha
  1.png 2.png 3.png 4.png 5.png hud_info.png

  Описание

  • Максимално оптимизирана и лесна за настройване ранк система, съдържаща един куп опции и API за създаване на съб-плъгини. За разлика от другите плъгини, където за да добавите ранкове или да промените XP-то трябва да променяте .sma файла и да внимавате на броя на редове, тук всичко се променя от конфигурационния файл който не изисква компилиране на плъгина след направена промяна. Плъгинът съдържа опция да задавате различни награди на XP за различни действия като убийство, headshot, самоубийство, залагане/обезвреждане на бомбата и прочие. Дори е възможно да зададете различна награда за всяко едно оръжие в играта.
  Информация
  • Плъгинът може да се ползва и за игри различни от Counter-Strike - за тази цел трябва да коментирате/премахнете реда #define USE_CSTRIKE в .sma файла и да отново да компилирате плъгина. Имайте предвид, че в такъв случай чат съобщенията няма да бъдат оцветени.
  • Възможно е да зададете различни настройки за различни карти. За тази цел нужно е в конфигурационния файл да напишете името на нов ред между тирета (- de_dust2 -), с което всичко под този ред ще бъде активно за дадената карта. Можете да ползате и префикси (- de_* -). За да се върнете на глобални настройки, ползвайте - #all -.
  Команди
  • /xp, /level -- показва колко XP имате, нивото и ранка ви (командите може да се променят в .ini файла)
  • /xplist -- отваря меню показващо всички играчи в сървъра и XP-то им (само за админи)
  • crxranks_give_xp -- дава/взима XP на/от определен играч (само за админи)
  • crxranks_reset_xp -- ресетира XP-то на определен играч (само за админи)
  Настройки
  • Настройките се намират в раздела [Settings] във файла configs/RankSystem.ini.
  • CHAT_PREFIX -- префикс за съобщенията в чата
  • SAVE_TYPE -- начин на запазване на XP-то (nick/IP/SteamID)
  • USE_MYSQL -- ако е сложено на 1, плъгинът ще ползва MySQL за запазване на данните, в противен случай ще ползва nVault
  • SQL_HOST -- адрес на хоста при ползване на MySQL
  • SQL_USER -- име на потребителя при ползване на MySQL
  • SQL_PASSWORD -- парола при ползване на MySQL
  • SQL_DATABASE -- име на базата данни при ползване на MySQL
  • SQL_TABLE -- име на таблицата при ползване на MySQL
  • VAULT_NAME -- име на vault файла в който ще се запазва XP-то при ползване на nVault
  • XP_COMMANDS -- команди с които можете да видите XP-то си
  • LEVELUP_MESSAGE_TYPE -- кой ще вижда съобщението когато играч достигне ниво
  • LEVELUP_SOUND -- звук при достигане на ниво
  • LEVELUP_SCREEN_FADE_ENABLED -- дали screen fade ефектът при достигане на ниво ще е включен
  • LEVELUP_SCREEN_FADE_COLOR -- цвят на ефекта при достигане на ниво
  • LEVELDN_SOUND -- звук при губене на ниво
  • LEVELDN_SCREEN_FADE_ENABLED -- дали screen fade ефектът при губене на ниво ще е включен
  • LEVELDN_SCREEN_FADE_COLOR -- цвят на ефекта при губене на ниво
  • FINAL_LEVEL_FLAGS -- тук можете да сложите флагове, които играчите ще получат при достигане на последното ниво
  • VIP_FLAGS -- играчите с тези флагове може да получават повече XP от останалите играчи
  • USE_COMBINED_EVENTS -- ако е включено, XP наградите от различни евенти ще бъдат комбинирани
  • TEAM_LOCK -- ако е различно от 0, XP ще получават само играчите които се намират в дадения отбор
  • MINIMUM_PLAYERS -- ако е по-голямо от 0, играчите няма да получават XP ако в сървъра има по-малко играчи от зададеното число в тази настройка
  • NOTIFY_ON_KILL -- ако е включено, играчите ще получават известия в чата за полученото ХР при убийство на играч, както и при самоубийство ако настройката за губене ХР при самоубийство е включена
  • HUDINFO_ENABLED -- дали информацията на екрана показваща XP-то ви да е включена
  • HUDINFO_ALIVE_ONLY -- дали HUD информацията да се вижда само когато сте живи
  • HUDINFO_TEAM_LOCK -- ако настройката TEAM_LOCK е различна от 0 и тази настройка е сложена на 1, тогава играчите няма да могат да виждат HUD информацията ако са в отбор различен от зададения в TEAM_LOCK, същото се отнася и за играча който спектират
  • HUDINFO_OTHER_PLAYERS -- ако е включено, ще можете да виждате HUD информацията на играча който спектирате
  • HUDINFO_COLOR -- цвят за HUD информацията
  • HUDINFO_POSITION -- координати за HUD информацията
  • HUDINFO_USE_DHUD -- дали HUD информацията да ползва DHUD съобщение
  • HUDINFO_FORMAT -- как ще изглежда HUD информацията ако играчът е на което да е ниво освен последното
  • HUDINFO_FORMAT_FINAL -- как ще изглежда HUD информацията ако играчът е на последното ниво
  • HUDINFO_INVALID_TEXT -- какво ще се покаже в HUD информацията ако е въведена невалидна стойност
  • XP_NOTIFIER_ENABLED -- дали плъгинът да показва колко XP получавате/губите в отделно HUD съобщение
  • XP_NOTIFIER_COLOR_GET -- цвят за XP съобщението при получаване XP
  • XP_NOTIFIER_COLOR_LOSE -- цвят за XP съобщението при губене XP
  • XP_NOTIFIER_POSITION -- координати за XP съобщението
  • XP_NOTIFIER_DURATION -- времетраене на XP съобщението
  • XP_NOTIFIER_USE_DHUD -- дали XP съобщението да ползва DHUD съобщение
  Настройване на ранковете
  • Ранковете се настройват по изключително лесен начин в раздела [Ranks] в конфигурационния файл.
  • Както можете да видите от ранковете сложени по подразбиране, всеки ранк се добавя на нов ред, като пишете името на ранка и нужното XP за него, разделени със символа "=".
  • Първият ранк задължително трябва да започва от 0 XP.
  • Броят на ранкове, които можете да добавите, е неограничен.
  • Името на ранка не може да започва със следните символи: "#", ";", "-" и "["
  Настройване на XP наградите
  • За разлика от другите плъгини, където има отделна настройка за всички различни начини на получаване XP, в този плъгин нещата са доста по-добре направени.
  • В раздела [XP Rewards] се добавят всякакви награди на XP зависимо от специални ключови думи.
  • На пример, ако искате играчите да получават 5 XP при убийство, трябва просто да напишете "kill = 5" на нов ред в раздела, тъй като ключовата дума "kill" се отнася на обикновено убийство. За убийство с headshot, ползвате думата "headshot", и тн.
  • Можете и да добавите отделна награда за всяко оръжие, примерно "awp = 10".
  • За да направите VIP потребителите да получават повече XP от останалите играчи, на пример 10 XP при залагане на бомбата, а останалите играчи 7 XP, пишете това: "bomb_planted = 7 10".
  • Погледнете този линк за да намерите всички ключови думи достъпни в плъгина.
  Показване на ранковете в чата
  • Тъй като този плъгин главно се отнася за XP-то, нивата и ранковете, а не за чата, нужно е да изтеглите плъгина https://forums.black-gaming.com/index.php?resources/chat-manager-admin-prefix-color-chat.4/ за да има ранкове в чата.
  • Добавил съм поддържка в Chat Manager за този плъгин, тъй че по доста лесен начин можете да активирате ранковете.
  • Въпросната активация на ранковете става като в раздела [Format Definitions] добавите ключовата дума $rank$, която ще показва ранка в чата където искате. Можете да я направите само за обикновени играчи, заедно с админ префикса и тн.
  • Ако не знаете как и къде да я добавите, следвайте стъпките:

  1. Отваряте конфигурационния файл - configs/ChatManager.ini.
  2. Търсите раздела [Format Definitions] и замествате 4-те настройки в него с тези:
  3. Код:
   format_admin = $dead_prefix$ &x04[$rank$] $admin_prefix$ &x03$custom_name$ &x01: $chat_color$$message$
   format_admin_team = $dead_prefix$ ($team$) &x04[$rank$] $admin_prefix$ &x03$custom_name$ &x01: $chat_color$$message$
   format_player = $dead_prefix$ &x04[$rank$] &x03$custom_name$ &x01: $chat_color$$message$
   format_player_team = $dead_prefix$ ($team$) &x04[$rank$] &x03$custom_name$ &x01: $chat_color$$message$
  • Ако не искате ранкът да се показва за администраторите, заместете само последните две настройки, а първите не ги променяйте.